Opracowanie naukowe dr. Macieja Błażewskiego – Znaczenie elektronicznej administracji dla funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – zawiera analizę regulacji prawnych dotyczących wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy kontaktach organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Wykorzystanie elektronicznej administracji w tych kontaktach pozwala na bardziej efektywne przekazywanie informacji, ich gromadzenie oraz publikowanie, jak również umożliwia aktywną współpracę pomiędzy tymi podmiotami.

Zobacz opracowanie naukowe – Maciej Błażewski, Znaczenie elektronicznej administracji dla funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, (w:) J. Blicharz, L. Zacharko (red.), Trzeci sektor i ekonomia społeczna. Uwarunkowania prawne. Kierunki działań, Wrocław 2017 (w nazwie znajduje się link do artykuł)

        Aby otrzymać informację o innych publikacjach polub naszą stronę na Facebooku.