Plan miejscowy z założenia jest optymalnym środkiem prawnym służącym zapewnieniu ładu przestrzennego. Jednak stosowanie tego środka prawnego może być ryzykowne dla gminy ze względu na uwarunkowania prawne gwarantujące szeroką ochronę praw właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych planem miejscowym. Przepisy prawa nadają tym podmiotom prawo do żądania od gminy odszkodowania lub wykupu nieruchomości.

Szczególnie ryzyko jest związane z koniecznością uwzględnienia potencjalnego sposobu korzystania z nieruchomości przy określeniu wysokości odszkodowania.

Celem wykładu jest przedstawienie orzecznictwa polskich sądów dotyczących odszkodowawczych skutków zmiany planu miejscowego.

Wykład odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. online za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Wykład będzie wygłoszony dwukrotnie (o tej samej treści), w godzinach:

I wykład – 10.00-11.00

II wykład – 18.00-19.00

—————————-

SPOSÓB UCZESTNICTWA

Wykład odbywać się będzie w formie elektronicznej za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Zgłoszenie udziału w Wykładzie możliwe jest:

  1. po wypełnieniu formularza kontaktowego (link – http://egov.uni.wroc.pl/formularz-kontaktowy/) jeżeli posiadasz konto na MS Outlook
  2. po założeniu konta na MS Outlook (link – http://egov.uni.wroc.pl/zakladanie-konta/), jeżeli nie posiadasz takiego konta, a później wypełnieniu formularza kontaktowego (link – http://egov.uni.wroc.pl/formularz-kontaktowy/)

Zapisy na wykład są możliwe do dnia 27 czerwca 2021 r (niedziela).

Jak się zapisać na Wykład – Zapisy odbywają się w sposób ciągły. Prosimy przejść procedurę zapisów. Procedura ta jest zakłada utworzenie konta elektronicznego na Microsoft Outlook, dla osób, które nie maja konta elektronicznego na Microsoft Outlook, co jest wymagane przez program Microsoft Temas, z którego użyciem będzie prowadzony Wykład.