Opracowanie naukowe prof. Magdaleny Tabernackiej – Zastosowanie komunikacji elektronicznej w mediacjach w administracji publicznej – przedstawia problematykę stosowania środków komunikacji elektronicznej, w związku z prowadzoną mediacją w toku postępowania administracyjnego. Narzędzia ICT są ułatwieniem zarówno dla mediatora, jak i dla stron postępowania administracyjnego. Ich zastosowanie może mieć miejsce w obu stadiach tego postępowania.

Zobacz opracowanie naukowe – Magdalena Tabernacka, Studia Prawa Publicznego. Studies in Public Law 2018, Nr 4 (24), s. 65-82.

        Aby otrzymać informację o innych publikacjach polub naszą stronę na Facebooku.