Wykład prof. Oleksandra Karpenki

Wykład: Okno Overtona – technologia wpływu na świadomość masową

Współczesny dyskurs publiczny obejmuje m.in. kwestie społecznie nieakceptowalne. Okno Overtona jest mechanizmem, który pozwoli określić, czy idea lub pogląd przeciwstawiający się większości, będzie powszechnie dyskutowany, a w konsekwencji zostanie zaakceptowana przez społeczeństwo. Okno Overtona pozwala określić, czy takie idee i poglądy mogą wpłynąć na prawodawcę przy zmianie przepisów prawa.

Zmiany technologiczne znacząco wpłynęły na sposób akceptacji tych poglądów i idei przez społeczeństwo i prawodawcę. Celem wykładu będzie przedstawienie narzędzi technologicznych, które umożliwiają wpływanie na świadomość masową.

Wykład będzie prowadził dr hab. Oleksandr Karpenko – Kierownik Katedry Polityki Informacyjnej i Technologii Cyfrowych Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy – specjalizujący się w zarządzaniu za pomocą nowoczesnych technologii.

Miejsce: sala 401 bud. C, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Więzienna nr 8-12, Wrocław.

Czas: 4 czerwca 2019 r (wtorek). godz. 13.30-14.30.

Wykład będzie tłumaczony na język polski.