Przedmiotem artykułu są wybrane problemy związane z modelem podmiotowym instytucji zachowku w prawie polskim. Autor skupia się na trzech najistotniejszych zagadnieniach. Pierwsze z nich dotyczy sytuacji, w której spadkobierca testamentowy, przy spadku o znikomej wartości, zobowiązany jest do zapłaty zachowku ze względu na dokonane przez spadkodawcę darowizny lub zapisy windykacyjne. Drugie dotyczy uprawnienia spadkobiercy do żądania zachowku. Trzecie zaś wiąże się z tożsamością podmiotową spadkobiercy z obdarowanym lub zapisobiercą w kontekście terminu przedawnienia roszczenia o zachowek. Autor dokonuje przeglądu dominujących w doktrynie i judykaturze opinii, aby w zakończeniu przedstawić własne wnioski oraz propozycje zmian w obowiązującej regulacji prawnej.

Cytat ze streszczenia artykułu naukowego Maksymiliana Mamosa, Wybrane problemy związane z modelem podmiotowym instytucji zachowku, , Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2017, Vol. 6, No 2, (w nazwie znajduje się link do artykuł)

        Aby otrzymać informację o innych publikacjach polub naszą stronę na Facebooku.