Dr Witold Małecki –  jest adiunktem w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego, Instytutu Nauk Administracyjnych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., koncentrującym się na problematyce pozycji prawa gospodarczego w systemie prawa, metodach regulacji prawa gospodarczego i publicznego prawa gospodarczego, policji gospodarczej i policji administracyjnej w gospodarce. Jest także kierownikiem Pracowni Prawa Geologicznego i Górniczego.