Wydarzenia, jakie miały miejsce na Kaukazie na początku kwietnia 2016 r., przypomniały światu o trwającym od ponad 20 lat konflikcie wokół statusu prawnego Górskiego Karabachu – zamieszkałej przez Ormian prowincji Azerbejdżanu, która dąży do utworzenia samodzielnego państwa. Wobec nieefektywności działań podejmowanych przez mediatorów (m.in. Turcję, Iran, Rosję) oraz Grupę Mińską OBWE zasadne wydaje się poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania zaistniałego sporu. Mając na uwadze liczne podobieństwa do konfliktu kosowskiego, autorka podejmuje próbę wskazania czynników, jakie wpłynęły na relatywny sukces Kosowa oraz możliwość ich zastosowania dla rozwiązania konfliktu karabaskiego.

Cytat ze streszczenia artykułu naukowego Stefani Kolarz, Status prawny Górskiego Karabachu – porównanie ze statusem prawnym Kosowa, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2016, Vol. 5, No 1 (w nazwie znajduje się link do artykuł)

        Aby otrzymać informację o innych publikacjach polub naszą stronę na Facebooku.