Pracownicy umysłowi stanowili w okresie II Rzeczpospolitej na tyle znaczącą grupę pracowników, że ustawodawca zdecydował się wydać w 1928 r. osobne rozporządzenie, w którym uregulowana została umowa o pracę pracowników umysłowych. Postanowienia rozporządzenia nie utraciły swej mocy nawet po wejściu w życie kodeksu zobowiązań z 1934 r., w którym w art. 441–477 unormowano przepisy dotyczące umowy o pracę. Przepisy kodeksu zobowiązań w stosunku do przepisów rozporządzenia miały jednak tylko charakter subsydiarny. Artykuł przedstawia regulacje prawne umowy o pracę w latach 1928–1939, a więc w okresie obowiązywania rozporządzenia o umowie o pracę pracowników umysłowych i kodeksu zobowiązań. Omówione zostały zatem postanowienia rozporządzenia o umowie o pracę pracowników umysłowych, w korelacji z postanowienia kodeksu zobowiązań w zakresie umowy o pracę.

Cytat ze streszczenia artykułu naukowego Łukasza Baszaka, Regulacje prawne umowy o pracę pracowników umysłowych w latach 1928–1939, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2016, Vol. 5, No 1 (w nazwie znajduje się link do artykuł)

        Aby otrzymać informację o innych publikacjach polub naszą stronę na Facebooku.