W dzisiejszych czasach możemy zaobserwować zjawisko wzrostu wartości informacji, w szczególności dla rozwoju handlu. Rodzajem informacji są także dane osobowe, których potrzebę ochrony dostrzegają niemal wszystkie współczesne kraje. Wobec ich znaczenia dla rozwoju gospodarki i międzynarodowej wymiany handlowej oraz związanej z tym konieczności transferu czy wymiany tego rodzaju informacji konieczne było stworzenie mechanizmów zapewniających ich ochronę. Jednocześnie różnice w zasadach ochrony danych osobowych praktykowane przez poszczególne ustawodawstwa powodują, że mechanizmy ochronne o zasięgu lokalnym – tylko w  obrębie danego państwa, a nawet związków państw czy ich organizacji – nie są wystarczające. Przykładem takiego zjawiska jest powszechny obecnie problem transferu danych osobowych z UE do USA. W niniejszym artykule autorka przedstawi uregulowania prawne przesyłu danych osobowych obywateli UE do USA, problemy związane z transferem danych osobowych pomiędzy UE–USA oraz dotychczas wypracowane porozumienia dotyczące przesyłu danych (Safe Harbour i Privacy Shield), a ponadto wskaże ich różnice i mankamenty. Stworzenie aktu zapewniającego jednolitą ochronę danych osobowych na terytorium UE i USA utrudnia przede wszystkim kierowanie się przez UE i USA innymi zasadami w kwestii ochrony danych osobowych.

Cytat ze streszczenia artykułu naukowego Moniki Szczotkowskiej, Regulacje prawne transferu danych osobowych obywateli UE do USA – prawnoporównawcza analiza programu Safe Harbour i programu Privacy Shield, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2016, Vol. 5, No 1 (w nazwie znajduje się link do artykuł)

        Aby otrzymać informację o innych publikacjach polub naszą stronę na Facebooku.