Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 491-492 kc; Art. 635–638, art. 644; Art. 647- 658 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Art.  30; Art.  34; Art.  60; Art.  69; Art.  99; Art.  102; Art.  103; Art.  121; Art.  431; Art.  432; Art.  433; Art.  436; Art.  437; Art.  439; Art.  447; Art.  449; Art.  450; Art.  451; Art.  452; Art.  453; Art.  462; Art.  463; Art.  464; Art.  465 –  Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Literatura: 

  1. Zasada wolności budowlanej w procesie budowlanym : studium administracyjnoprawne, Wrocław, 2016, fragment opracowania – str. 27-30 – – link – proszę po otworzeniu linku wyszukać opisany fragment – http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/79147/Zasada_wolnosci_budowlanej_w_procesie_budowlanym.pdf 
  2. Zasada wolności budowlanej w procesie budowlanym : studium administracyjnoprawne, Wrocław, 2016, fragment opracowania – str. 41-46 – link – proszę po otworzeniu linku wyszukać opisany fragment – http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/79147/Zasada_wolnosci_budowlanej_w_procesie_budowlanym.pdf 
  3. Reglamentacja w procesie budowlanym, (w:) Rodzinna Europa” : europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku, fragment opracowania – str. 529-537  link – proszę po otworzeniu linku wyszukać opisany fragment – http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/65956/Rodzinna_Europa_Europejska_mysl_politycznoprawna_u_progu_XXI_wieku.pdf 
  4. Zasada wolności użytkowania obiektu budowlanego w procesie jego utrzymania, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, 2015, Vol. 4, Nr 1 link do opracowania –  http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Folia_Iuridica_Universitatis_Wratislaviensis/Folia_Iuridica_Universitatis_Wratislaviensis-r2015-t4-n1/Folia_Iuridica_Universitatis_Wratislaviensis-r2015-t4-n1-s319-327/Folia_Iuridica_Universitatis_Wratislaviensis-r2015-t4-n1-s319-327.pdf 
  5. Ochrona osób niepełnosprawnych w procesie budowlanym : aspekty prawnopozytywne, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, 2016, Vol. 5, Nr. 1, link do opracowania – http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79302/03_11_M_Blazewski_Ochrona_osob_niepelnosprawnych_w_procesie_budowlanym.pdf 
  1. E-administracja jako narzędzie komunikacji w procesie budowlanym, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, 2015, Vol. 4, Nr 2, link do opracowania – http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79288/03_03_Blazewski-M_E-administracja_w_procesie_budowlanym.pdf
  2. Ingerencja policji budowlanej w proces budowlany, Rynek – Społeczeństwo – Kultura, 2017, Nr. 3, link do opracowania – https://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk3-2017-b%C5%82a%C5%BCewski.pdf
  3. Samowola rozbiórkowa, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, 2017, Vol. 6, Nr 2, link do opracowania – https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/89524/03_04_M_Blazewski_Samowola_rozbiorkowa.pdf