Artykuł naukowy dra Macieja Błażewskiego – Płaszczyzny administracji elektronicznej – ukazał się w czasopiśmie Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo 2017, Nr 323. Artykuł ten przedstawia prawny model funkcjonowania e-administracji. Podmioty publiczne realizując zadania publiczne za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej podejmują działania w jednej z czterech płaszczyzn e-administracji: gromadzenia, przechowywania, przekazywania oraz kontroli informacji. Podział na płaszczyzny pozwala uporządkować regulacje prawne dotyczące środków komunikacji elektronicznej, które są zawarte w wielu aktach normatywnych na poziomie ustawy oraz rozporządzeń. Model czterech płaszczyzn pozwala zatem uchwycić ideę i cel elektronicznej administracji.

Maciej Błażewski Płaszczyzny administracji elektronicznej, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo 2017, Nr 323

        Aby otrzymać informację o innych publikacjach polub naszą stronę na Facebooku.