mgr Piotr Janiak

Mgr Piotr Janiak jest asystentem oraz doktorantem w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem administracyjnego prawa procesowego. Działalność naukową łączy z praktyką zawodową, jak również odbywaniem aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.