Mgr Piotr Janiak – jest asystentem w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego, Instytutu Nauk Administracyjnych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., koncentrującym się na problematyce postępowania administracyjnego.