Uwaga –  jeżeli posiadałeś wcześniej konto na MS Outlook – w górnym prawym rogu znajdziesz nazwę podmiotu, w którym zakładane było Twoje konto (najczęściej jest to Twój pracodawca). W tej sytuacji naciśnij strzałkę poziomą znajdującą się obok tej nazwy, aby rozwinęły się nazwy innych podmiotów. Następnie naciśnij nazwę „Uniwersytet Wrocławski”

Jeżeli po zalogowaniu się w górnym prawym rogu nie ma nazwy żadnego podmiotu.

Po zalogowaniu się do panelu MS Teams Uniwersytetu Wrocławskiego w głównej jego części zobaczysz listę spotkań. Poza czasem Wykładu wszystkie spotkania będą zamknięte.

W czasie Wykładu OTWARTE SPOTKANIE znajdujące się na dole listy. W tej sytuacji wykonaj następujące czynności

1. Naciśnij opcję „Dołącz”

2. Zezwój na korzystanie z Twojego mikrofonu i kamery przez MS Teams w czasie spotkania (jeżeli pojawi się takie zapytanie)

3. Pojawi się obraz spotkania. Wyłącz wówczas kamerkę i mikrofon (naciskając na symbol kamery i mikrofonu znajdujące się tuż pod obrazem)

4. naciśnij przycisk „Dołącz teraz”

 W czasie Wykładu w środkowo-dolnej części ekranu będzie znajdował się panel aplikacji (jeżeli nie widzisz panelu przesuń po środku ekranu myszką)

– opcja ręka pozwala zauważyć prowadzącemu Wykład, że masz pytanie

– opcja dymek pozwoli wejść na czat, gdzie możesz napisać wiadomość tekstową

– opcja czerwony telefon pozwana rozłączyć się (gdy przez pomyłkę naciśniesz tę opcję w czasie Wykładu możesz ponownie dołączyć do Wykładu)

Gdy system rozłączy Ciebie w czasie Wykładu możesz ponownie dołączyć do Wykładu.

WRÓĆ DO KROKU 1