Mgr Marcin Stasz – jest doktorantem w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej, Instytutu Nauk Administracyjnych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.