Dr Łukasz Prus – jest adiunktem w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej, Instytutu Nauk Administracyjnych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., specjalizujący się w porównawczym prawie konstytucyjnym, administracyjnym, prawie UE i procedurach równościowych. Od lutego 2020 r. pełni także funkcję Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na Uniwersytecie Wrocławskim.