Konferencja  „Wpływ pandemii COVID na gospodarkę przestrzenną” z cyklu konferencji „Przestrzeń w Prawie” porusza problematykę praktycznych problemów związanych z potrzebą aktualizacji przez jednostki samorządu terytorialnego założeń gospodarki przestrzennej ze względu na skutki pandemii COVID. Przedstawiona zostanie problematyka aktualizacji aktów planistycznych, planowanych inwestycji celu publicznego oraz dostosowanie procedur planistycznych do warunków pandemicznych.

Referenci – Podczas konferencji zostaną wygłoszone głównie referaty praktyków i naukowców zajmujących się problematyką planowania przestrzennego.

Uczestnicy – Konferencja jest adresowana w szczególności do praktyków zajmujących się w swojej pracy zawodowej planowaniem przestrzennym.

Organizator – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

———————

PROGRAM KONFERENCJI

25 lutego 2021 r (czwartek)

Otwarcie konferencji – 10.00-10.10

I. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego a pandemia Covid-19

10.10-10.30 – Anna Dudziuk-Dudzik – Instytut Rozwoju Terytorialnego

.

II. Kierunki realizowanej polityki przestrzennej miasta względem potrzeb mieszkańców w trakcie pandemii

10.30-10.50 – Tomasz Smoliński – Biuro Rozwoju Wrocławia

III. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha – aktualność w świetle pandemii

10.50-11.10 – Robert Szymala – Urząd Miejski w Wałbrzychu

.

IV. Planowanie przestrzeni miejskiej w pandemii COVID-19

11.10-11.30 – dr Anna Grochowska – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski

.

V. Wymóg aktualizacji aktów planistycznych gminy. Przegląd orzecznictwa

11.30-11.50 – dr Maciej Błażewski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

.

Dyskusja – 11.50-12.50