Konferencja  „Wpływ pandemii COVID na gospodarkę przestrzenną” z cyklu konferencji „Przestrzeń w Prawie” porusza problematykę praktycznych problemów związanych z potrzebą aktualizacji przez jednostki samorządu terytorialnego założeń gospodarki przestrzennej ze względu na skutki pandemii COVID. Przedstawiona zostanie problematyka aktualizacji aktów planistycznych, planowanych inwestycji celu publicznego oraz dostosowanie procedur planistycznych do warunków pandemicznych.

Referenci – Podczas konferencji zostaną wygłoszone głównie referaty praktyków i naukowców zajmujących się problematyką planowania przestrzennego.

Uczestnicy – Konferencja jest adresowana w szczególności do praktyków zajmujących się w swojej pracy zawodowej planowaniem przestrzennym.

Organizator – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

———————

PROGRAM KONFERENCJI

25 lutego 2021 r (czwartek)

Otwarcie konferencji – 10.00-10.10

I. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego a pandemia Covid-19

10.10-10.30 – Anna Dudziuk-Dudzik – Instytut Rozwoju Terytorialnego

.

II. Kierunki realizowanej polityki przestrzennej miasta względem potrzeb mieszkańców w trakcie pandemii

10.30-10.50 – Tomasz Smoliński – Biuro Rozwoju Wrocławia

III. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha – aktualność w świetle pandemii

10.50-11.10 – Robert Szymala – Urząd Miejski w Wałbrzychu

.

IV. Planowanie przestrzeni miejskiej w pandemii COVID-19

11.10-11.30 – dr Anna Grochowska – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski

.

V. Wymóg aktualizacji aktów planistycznych gminy. Przegląd orzecznictwa

11.30-11.50 – dr Maciej Błażewski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

.

Dyskusja – 11.50-12.50

———————

SPOSÓB UCZESTNICTWA

Konferencja odbywać się będzie w formie elektronicznej za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Zgłoszenie udziału w konferencji możliwe jest:

  1. po wypełnieniu formularza kontaktowego (link – http://egov.uni.wroc.pl/formularz-kontaktowy/) jeżeli posiadasz konto na MS Outlook
  2. po założeniu konta na MS Outlook (link – http://egov.uni.wroc.pl/zakladanie-konta/), jeżeli nie posiadasz takiego konta, a później wypełnieniu formularza kontaktowego (link – http://egov.uni.wroc.pl/formularz-kontaktowy/)

Zapisy na Konferencję są możliwe do dnia 23 lutego 2021 r (wtorek).

Jak się zapisać na Konferencję – Zapisy odbywają się w sposób ciągły. Prosimy przejść procedurę zapisów. Procedura ta jest zakłada utworzenie konta elektronicznego na Microsoft Outlook, dla osób, które nie maja konta elektronicznego na Microsoft Outlook, co jest wymagane przez program Microsoft Temas, z którego użyciem będzie prowadzona Konferencja.