W dwudziestą rocznicę nadania Gminie Wrocław statusu miasta na prawach powiatu zorganizowano Konferencję Naukową „Studencki Piknik Samorządowy”, podczas której studenci i doktoranci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawili referaty odnoszące się do prawnej problematyki samorządu terytorialnego.

data – 26 maja 2018 r.

miejsce – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (bud. D, sala 2), ul. Uniwersytecka 7/10

9:30 – rejestracja

10:00 – 10:15 Uroczyste otwarcie konferencji – prowadzenie prof. UWr dr hab. Jerzy Korczak

Dziekan WPAiE UWr – prof. dr hab. Karol Kiczka

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia – dr Jacek Ossowski

Prezydent Wrocławia – dr Rafał Dutkiewicz

Sesja I, godz.: 10:15 – 12:00

Samorządność lokalna w perspektywie historycznej i międzynarodowej

Moderator: dr Marek Podkowski/prof. dr hab. Krystian Complak

10:15 – 10:30 – Kamila Raniszewska – Szczególne regulacje prawne samorządu powiatowego w II Rzeczypospolitej

10:30 – 10:45 – Albert Matuszny – Kształt samorządu powiatowego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej

10:45 – 11:00 – Daniel Olszewski – Samorząd powiatowy w Polsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej w 1933 roku

11:00 – 11:15 – mgr Karolina Kulińska – Miasto na prawach powiatu w ujęciu komparatystycznym – porównania regulacji w prawie polskim i niemieckim

11:15 – 11:30 – Kinga Pasternak – Rola samorządu w Krajach Latynoamerykańskich i w Polsce na przykładzie Chile, Ekwadoru i Wenezueli

11:30 – 11:45 – Martyna Sucharska – Samorząd terytorialny w Brazylii i w Polsce – porównanie

11:45 – 12:00 – Joanna Musialik – Podział terytorialny Meksyku i Polski

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

Sesja II, godz.: 12:30 – 14:15

Prawne aspekty funkcjonowania miasta na prawach powiatu

Moderator: dr Maciej Błażewski

12:30 – 12:45 – mgr Berenika Czerwińska – Zdolność sądowa miast na prawach powiatu – zagadnienia procesowe

12:45 – 13:00 – mgr Adam Bródka – Miasto na prawach powiatu w kontekście w administracyjnego postępowania egzekucyjnego

13:00 – 13:15 – Paweł Bury – Sądowa kontrola konstytucyjności prawa stanowionego przez organy miasta na prawach powiatu

13:15 – 13:30 – Małgorzata Kwella – Rada miasta jako inicjator postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym – studium przypadków

13:30 – 13:45 – Norbert Czechowski – Administracja zespolona w miastach na prawach powiatu – na przykładzie Wrocławia

13:45 – 14:00 – Dominik Kossak – Pozycja prawna skarbnika w mieście na prawach powiatu – na przykładzie Wrocławia

14:00 – 14:15 – Bartosz Kralka – Miasta na prawach powiatu, a „janosikowe” – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda

14:15 – 15:00 Lunch

Przejście przez Kaplicę Rajców w Kościele św. Elżbiety do Starego i Nowego Ratusza

Sukiennice 9, Sala obrad Rady Miejskiej Wrocławia

Sesja III, godz.: 16:00 – 18:00 (Sala Sesyjna Rady Miejskiej Wrocławia)

Praktyczne aspekty funkcjonowania miasta na prawach powiatu

Moderator: prof. dr hab. Mariusz Jabłoński

16:00 – 16:15 – mgr Piotr Kozdrowicki – Terytorialny aspekt podziału mapy powiatów w Polsce

16:15 – 16:30 – mgr Karina Pilarz – Współdziałanie miast na prawach powiatu – na przykładzie Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy i Jeleniej Góry

16:30 – 16:45 – mgr Adam Mika – Utrata i przywrócenie statusu miasta na prawach powiatu na przykładzie Wałbrzycha

16:45 – 17:00 – mgr Anna Dziuba – Prezydent miasta na prawach powiatu – wybór, ograniczenia, różnice i podobieństwa pomiędzy nim a starostą

17:00 – 17:15 – mgr Małgorzata Muzyka – Wyłączenia prezydenta miasta jako organu administracji publicznej z wydawania decyzji, których podmiotem jest miasto

17:15 – 17:30 – mgr Paweł Majczak – Prezydent miasta na prawach powiatu jako zarządca dróg publicznych – na przykładzie Wrocławia

17:30 – 17:45 – Maciej Białas – Odpowiedzialność miasta za infrastrukturę techniczną i jej stan

17:45 – 18:00 Podsumowanie i zamknięcie obrad – prof. UWr dr hab. Jerzy Korczak

Patronat Honorowy

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia – dr Jacek Ossowski

Prezydent Wrocławia – dr Rafał Dutkiewicz

JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. dr hab. Adam Jezierski

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii – prof. dr hab. Karol Kiczka

Komitet Naukowy

Prof. UWr dr hab. Jerzy Korczak – przewodniczący

Dr Maciej Błażewski

Prof. dr hab. Krystian Complak

Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński

Dr Marek Podkowski

Komitet Organizacyjny

Prof. UWr dr hab. Jerzy Korczak – przewodniczący

Mgr Marcin Stasz – wiceprzewodniczący

Mgr Karina Pilarz – sekretarz

Paweł Bury

Norbert Czechowski

Kamila Raniszewska