Konferencja naukowa „Smart Administration” odbyła się w dniach 29-30 listopada 2019 r. Konferencja  stanowiła kolejną edycję Dolnośląsko-Saksońskich Spotkań Administratywistów. Organizatorami konferencji były Uniwersytet Wrocławski oraz Fundacja Konrada Adenauer’a. W przygotowaniach i przeprowadzeniu Konferencji pomagało także Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe ISKRA.

W części obejmującej otwarcie konferencji, władze Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum zawały Porozumienie o Współpracy Akademickiej.

Pierwsze trzy panele konferencje miały miejsce w dniu 29 listopada 2019 r. w Sali Sesyjnej Ratusza Wrocławskiego, przy ul. Sukiennice 9.

PANEL 1. Smart Administration w perspektywie teoretycznej oraz praktycznej

Moderator: prof. dr hab. Jerzy Korczak

9:30-9:50        Prof. Dr. Claudia Lubk / dr Renata Kusiak-Winter: Smart Administration – perspektywa nauk ekonomicznych i prawnych

9:50-10:10      Prof. Dr. Isabelle Jänchen / dr Maciej Zathey: Miasta Przyszłości i ich zrównoważone finansowanie

10:10-10:40    Dyskusja

10:40-11:10    Przerwa kawowa

PANEL 2. Digitalna transformacja organizacji administracji publicznej

11:10-11:30    Prof. Dr. Detlef Rätz / dr Dominika CendrowiczRozwój E-kompetencji w sektorze publicznym

11:30-11:50    Matthias Thum / dr Maciej Błażewski: Work 4.0 z perspektywy administracji publicznej

11:50-12:00    mgr Bartłomiej Jaworski: Digitalizacja i zmiana organizacji: sprzeciwy konflikty i przy wprowadzaniu e-aktów

12:00-12:30    Dyskusja

12:30-13:30    Lunch

PANEL 3. Informatyzacja administracji wobec procesów demokratyzacji

Moderator: dr Agnieszka Chrisidu-Budnik

13:30-13:50    Prof. Dr. Manfred Schleer / dr hab. Magdalena Tabernacka prof. UWr.: Cooperative Democracy pomiędzy demokracją parlamentarną i bezpośrednią – instrumenty / procedura, szanse i ryzyka

13:50-14:10    Daniel Andrae / mgr Marcin Stasz: Digitalizacja partycypacji obywatelskiej. Wyzwania i komparatystyka prawnicza

14:10-14:20    Edgar König: Digitalna partycypacja dzieci i młodzieży

14:20-14:50    Dyskusja

W drugim dniu Konferencji (30.11.2019) odbyły się studencko-doktoranckie warsztaty dotyczące Smart City.  W czasie warsztatów miało miejsce wymiana doświadczenia oraz analiza , szans i zagrożeń. Warsztaty obejmowały pracę w małych grupach w oparciu o wybrane case study oraz prezentacja wyników na sesji plenarnej.