Przedmiotem Konferencji Naukowej „Ochotnicze Straże Pożarne – Tradycja Samorząd Bezpieczeństwo” była analiza prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Referentami są przedstawiciele środowiska naukowego oraz samorządowego, jak również i Państwowej Straży Pożarnej.

data – 11 czerwca 2018 roku

miejsce – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomi Uniwersytetu Wrocławskiego, sala nr 2 (im. Witolda Świdy) w budynku D

09:00 –  Rozpoczęcie Konferencji – wystąpienia:

Sesja I  Ochotnicze Straże pożarne jako stowarzyszenia

Moderator –  Prof. UTor dr hab. Henryk Nowicki

09:30–09:45 – Zbigniew Szczygieł –Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Działania Samorządu Województwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych.

09:45-10:00 –  Prof. UWr. dr hab.  Tadeusz Kocowski, OSP jako stowarzyszenie działające w gminie.

10:00-10:15 – Dr Maciej Błażewski, Prawne aspekty finansowania przez gminę działalności OSP.

10:15-10:30 – Adam Górecki Wójt Gminy Czarny Bór, Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Czarny Bór.

10:30-10:45 – Maciej Gałęski Euroregion Nysa, Wpływ Ochotniczych Straży Pożarnych na poziom kultury bezpieczeństwa ekologicznego.

10:45–11:00 – St. bryg. w st. sp. mgr Andrzej Jaroszek Status służbowy strażaka zawodowego PSP oraz strażaka ratownika OSP.  

11: 00–11:15 – Dariusz Gortych  Wybrane elementy z historii OSP.
11:15 – 11: 30 dyskusja

11: 30 – 12:00 – Przerwa kawowa

Sesja II  Ochotnicza Straż Pożarna a działania i akcje ratownicze

Moderator –  Prof. UWr. dr hab.  Tadeusz Kocowski

12:00 – 12:15 – Prof. UTor. dr hab. Henryk Nowicki,  OSP jednostką ochrony przeciw pożarowej. 12:15 – 12:30 – Dr  Joanna Filaber,  PSP w organizacji i prowadzeniu akcji ratowniczej.

12:30 – 12:45 – Grzegorz Duda  W-ce Starosta Milicki, OSP w KSRG powiatu milickiego.

12:45 – 13:00 – Mgr Mateusz Paplicki,  Czy OSP może nie wyjechać do działań ratowniczych ?

13 00 – 13 15  – Jakub Czudiak,  KSRG w zarządzaniu kryzysowym.

13 15 – 13 30 –  mł. bryg. mgr inż Jerzy Ciężki, Organizacja szkolenia dla OSP.

13 30 – 13: 45 – mł. kpt. mgr inż. Grzegorz Sobieraj, Strategia systemów teleinformatycznych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

13 45 – 14:00  – st. bryg. mgr inż. Adam Konieczny Przyszłość Ochotniczych Straży Pożarnych.

14:45 – 15:00  dyskusja

15:00 lunch