Konferencja naukowa „Obszary rozwoju administracji publicznej”

Konferencja Naukowa „Obszary rozwoju administracji publicznej” ma na celu przedstawienie wyników badań nad tendencjami i uwarunkowaniami metamorfozy sektora publicznego. Zmiany społeczne i gospodarcze związane z wprowadzeniem nowych technologii, nowych potrzeb społecznych, jak i zagrożeń dla jednostki i obywatela powinny znaleźć swojej odzwierciedlenie w zadaniach organów administracji publicznej. Konferencja ma na celu przedstawienie tych zmian, i wskazanie czy i jak daleko za nimi znajduje się administracja publiczna.

Konferencja odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018 r. w sali 418 bud. A Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 22/26 Wrocław.

 

Rozpoczęcie konferencji – 17.00

Panel Administracja a jednostka – 17.00 – 18.45

  1. mgr Joanna Bigos – Transgraniczne umowy partnerskie miast płaszczyzną rozwoju współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego
  2. mgr Anna Maciąg – Budżet obywatelski jako usankcjonowana szczególna forma konsultacji społecznych – analiza administracyjnoprawna
  3. mgr Maria Dymitruk – Nowe obszary rozwoju elektronicznej administracji publicznej – projekt mDokument
  4. mgr Jolanta Behr – Tendencje rozwoju gminnych usług kulturalnych
  5. dr Maciej Błażewski – Obszary rozwoju elektronicznej administracji
  6. mgr Arkadiusz Łukaszów – Rozwój systemu opieki nad uchodźcami w Polsce

Dyskusja – 18.30-18.45

Przerwa – 18.45-19.15

Panel Administracja a gospodarka – 19.15-20.15

  1. mgr Paweł Kłusek – Rozwój i zadania administracji gospodarczej w Polsce
  2. mgr Piotr Janiak – Szczególne reżimy prawnoprocesowe we współczesnej administracji na przykładzie unijnych programów pomocowych
  3. mgr Małgorzata Kozłowska – Administracyjnoprawne metody przeciwdziałania korupcji jako kierunek rozwoju prawa administracyjnego

Dyskusja – 20.00-20.15

Zakończenie konferencji – 20.15