Konferencja naukowa – Elektroniczna administracja – Perspektywy rozwoju

Konferencja Naukowa „Elektroniczna administracja – Perspektywy rozwoju” ma na celu przedstawienie wyników badań nad aktualnym poziomem dygitalizacji administracji publicznej oraz jej szansami rozwoju. Organizatorami konferencji są: Pracownia Badań nad Elektroniczną Administracją oraz Koło Naukowe Prawa Publicznego „Imperium”.

KONFERENCJA NAUKOWA Z POWODU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO ZOSTAŁA PRZENIESIONA NA PÓŹNIEJ OKREŚLONY TERMIN.