Konferencja Naukowa „Administracja Bliżej Jednostki” obejmuje szerokie ujęcie problematyki stosowania środków komunikacji elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystania przez organy administracji publicznej.

data – 18-12-2017

miejsce – sala 3D WPAiE UWr, ul. Uniwersytecka 22/26, Wrocław

Rozpoczęcie Konferencji i Uroczyste Otwarcie przez dr hab. Tadeusza Kocowskiego prof. nadzw. UWr

9:45-10:15

Panel „Współczesne i historyczne relacje między jednostką a administracją”

10:15-12:00

Dominika Skoczylas (Uniwersytet Szczeciński) – Zalety stosowania formy dokumentu elektronicznego
w ogólnodostępnych publikatorach informacji. Aspekty informatyzacji działań administracji publicznej a korzyści społeczeństwa informacyjnego.

mgr Adrian Porwich (Uniwersytet Wrocławski) – Współdziałanie organów konserwatorskich i dysponentów zabytku jako niezbędny warunek efektywnej ochrony zabytków

Marta Krysińska (Uniwersytet Warszawski) – Czy postępowanie uproszczone rzeczywiście jest uproszczone? – analiza sytuacji jednostki

Szymon Krystkowiak (Uniwersytet Wrocławski) – Prawa jednostki a zwroty nieoznaczone

mgr Magdalena Jankowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Konsultacje społeczne – współczesna rola bezpośredniej formy partycypacji mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu sprawami lokalnymi

Kinga Skitek (Uniwersytet Szczeciński) – Wydawanie dokumentów tożsamości przez organy administracji

mgr Bartłomiej Jaworski (Uniwersytet Wrocławski) – Służebna rola prawnych form działania administracji publicznej wobec realizacji zadań publicznych i ochrony praw obywateli

Dyskusja – 12:00-12:15

Przerwa Kawowa – 12:15-12:45

Panel „Problemy i szanse elektronicznej administracji”

12:45-14:30

Maciej Białas (Uniwersytet Wrocławski) – Elektroniczna administracja w życiu obywatela i sądowym postępowaniu egzekucyjnym – państwo w służbie skutecznej egzekucji, problemy i perspektywy

Mateusz Barański (Uniwersytet Wrocławski) – Historia elektronicznej administracji w Polsce

Norbert Czechowski (Uniwersytet Wrocławski) – Elektroniczne głosowanie – szansa na zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego

mgr Pawel Majczak (Uniwersytet Wrocławski) – Dopuszczalność wnoszenia skargi do sądu administracyjnego w formie dokumentu elektronicznego

Oktawia Sepioł (Uniwersytet Jagielloński) – Elektroniczny dostęp do informacji publicznej

Daria Bańkowska (Uniwersytet Wrocławski) – Regulacje dotyczące usług zaufania wynikający z rozporządzenia eIDAS

dr Maciej Błażewski (Uniwersytet Wrocławski) – Bariery w rozwoju elektronicznej administracji w Polsce

Dyskusja – 14:30-14:45

Zakończenie Konferencji

14:45