Koło Naukowe Prawa Publicznego „Imperium”

Koła Naukowe Prawa Publicznego „Imperium” działa przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i zajmuje się szeroko rozumianą tematyką prawa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem państwowej sfery imperium.

Obecnie członkowie Koła, współpracując z Ochotniczą Strażą Pożarną prowadzą badania naukowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego, które mają zakończyć się wnioskami de lege ferenda. Wśród planów Koła na ten rok kalendarzowy znajduje się m.in. organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej „Administracja bliżej człowieka”.

KNPP „Imperium” jest doskonałym miejscem dla osób pragnących realizować się naukowo poprzez udział w konferencjach naukowych, publikacje artykułów, a także prowadzenie badań naukowych.