Europejski Trybunał Praw Człowieka od wielu lat borykał się z problemem tzw. skarg podobnych, repetytywnych. Jednym z pomysłów na jego rozwiązanie było wprowadzenie do procedury orzeczniczej ETPCz instytucji wyroku pilotażowego. Pierwszy wyrok tego typu zapadł w 2004 r. w sprawie Broniowski przeciwko Polsce, zaś w ciągu ostatniej dekady wydano takich wyroków ponad dwadzieścia. Poniższy artykuł obejmuje omówienie genezy wyroków pilotażowych, procedury ich wydawania a także problemów praktycznych, na które wskazuje doktryna. Odniesiono się również do procedur podobnych, tzw. trzeciej grupy wyroków, czyli wyroków quasi-pilotażowych. Wyroki te miały związek z niechęcią państw członkowskich do powstających w Protokole 14 uregulowań dotyczących procedury pilotażowej

Cytat ze streszczenia artykułu naukowego Marii Maćkowiak, Instytucja wyroku pilotażowego w praktyce orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2017, Vol. 5, No 2, (w nazwie znajduje się link do artykuł)

        Aby otrzymać informację o innych publikacjach polub naszą stronę na Facebooku.