Zapisy na Konferencję możliwe są najpóźniej do dnia 24 lutego 2021 r. (wtorek).

Etap I – Zakładanie konta mailowego na Microsoft Outlook (w przypadku osób, które nie mają konta mailowego na Microsoft Outlook. Osoby które mają takie konto proszę przejść do etapu II)

1. Otwórz link – https://outlook.live.com/owa/

2. Naciśnij opcję: “Utwórz bezpłatne konto”

3. Wybierz nazwę konta: …@outlook.com     –     np. jankowalski@outlook.com

4. Jeżeli wybrana nazwa konta jest zajęta spróbuj wybrać inną nazwę   – np. jankowalski1@outlook.com

5. Jeżeli ponownie wybrana nazwa konta jest zajęta użyj jednej z dostępnych nazw.

Program zaproponuje jedną z dostępnych nazw    –    np. jankowalski121212@outlook.com

6. Utwórz hasło

7. Po utworzeniu hasła podaj prawdziwe imię i nazwisko (podane imię i nazwisko będą później dostępne w czasie Konferencji dla innych uczestników)

8. Podaj kolejne dane wymagane przez Microsoft Outlook

9. Rozwiąż zagadkę potwierdzającą, że użytkownik jest człowiekiem

Proszę zapamiętać adres poczty oraz hasło ze względu na trudności związane z procesem odzyskiwania hasła.

W przypadku trudności związanych odzyskiwaniem hasła sugeruje się utworzenie nowego konta na MS Outlook (w tym przypadku proszę o ponowne przejście etapów II-IV)

Etap II – Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego

FORMULARZ KONTAKTOWY jest dostępny pod linkiem – http://egov.uni.wroc.pl/formularz-kontaktowy/

Uwaga – w formularzy proszę osobno wpisać

  1. Mail kontaktowy, na który zostanie wysłany link do Konferencji
  2. Mail założony na MS Outlook, który służy od zalogowania się w programie MS Teams.

Jeżeli mail kontaktowy jest mailem założonym na MS Outlook proszę wypełnić oba okna formularza podając ten sam mail.

Uwaga– Jeżeli podany zostanie błędny mail założony na MS Outlook uczestnik Konferencji nie będzie mógł się  zalogować

W ciągu 1-2 dni roboczych Organizator Konferencji wyśle Tobie link do Konferencji na podany przez Ciebie mail kontaktowy (wpisany wcześniej w FORMULARZU KONTAKTOWYM). Ze względów technicznych Organizator nie może wysyłać linków automatycznie.

Etap III – Uruchamianie linku

1. Wejdź na link do Konferencji podany w otrzymanym od organizatora mailu (mail wysłany zostanie na Twój adres mailowy podany wcześniej w formularzu kontaktowym)

2. Sugeruję zastosować opcję „Zamiast tego użyj aplikacji sieciowej”

3. Jeżeli wybrana zostanie opcja: „użyj innego konta” konieczne będzie wpisanie loginu utworzonego konta (w podanym przypadku założone konto ma login – jankowalski121212@outlook.com

4. Wprowadź hasło utworzone w Etapie I.

Uwaga – zalogowanie będzie możliwe dopiero gdy organizator Konferencji doda Twój mail założony na MS Outlook do listy gości. Dlatego prosimy dokładnie sprawdzić, czy mail podany w formularzu kontaktowym jest mailem założonym na MS Outlook.

5. Po zalogowaniu znajdziesz się na panelu MS Teams.

Etap IV – obsługa panelu MS Teams

Uwaga –  jeżeli posiadałeś wcześniej konto na MS Outlook – w górnym prawym rogu znajdziesz nazwę podmiotu, w którym zakładane było Twoje konto (najczęściej jest to Twój pracodawca). W tej sytuacji naciśnij strzałkę poziomą znajdującą się obok tej nazwy, aby rozwinęły się nazwy innych podmiotów. Następnie naciśnij nazwę „Uniwersytet Wrocławski”

Jeżeli po zalogowaniu się w górnym prawym rogu nie ma nazwy żadnego podmiotu.

Po zalogowaniu się do panelu MS Teams Uniwersytetu Wrocławskiego w głównej jego części zobaczysz listę spotkań. Poza czasem Konferencji wszystkie spotkania będą zamknięte.

W czasie Konferencji OTWARTE SPOTKANIE znajdujące się na dole listy. W tej sytuacji wykonaj następujące czynności

1. Naciśnij opcję „Dołącz”

2. Zezwój na korzystanie z Twojego mikrofonu i kamery przez MS Teams w czasie spotkania (jeżeli pojawi się takie zapytanie)

3. Pojawi się obraz spotkania. Wyłącz wówczas kamerkę i mikrofon (naciskając na symbol kamery i mikrofonu znajdujące się tuż pod obrazem)

4. naciśnij przycisk „Dołącz teraz”

 W czasie Konferencji w środkowo-dolnej części ekranu będzie znajdował się panel aplikacji (jeżeli nie widzisz panelu przesuń po środku ekranu myszką)

– opcja ręka pozwala zauważyć prowadzącemu Konferencję, że masz pytanie

– opcja dymek pozwoli wejść na czat, gdzie możesz napisać wiadomość tekstową

– opcja czerwony telefon pozwana rozłączyć się (gdy przez pomyłkę naciśniesz tę opcję w czasie Konferencji możesz ponownie dołączyć do Konferencji)

Gdy system rozłączy Ciebie w czasie Konferencji możesz ponownie dołączyć do Konferencji.

Powołane linki:

Formularz kontaktowy – http://egov.uni.wroc.pl/formularz-kontaktowy/

Zakładanie konta na Microsoft Outlook – https://outlook.live.com/owa/

Podstawowe informacje o Konferencji – http://egov.uni.wroc.pl/konferencja-wplyw-pandemii-covid-na-gospodarke-przestrzenna/