Informatyzacja administracji publicznej względem osób wykluczonych społecznie i niepełnosprawnych

Międzynarodowa konferencja Informatyzacja administracji publicznej względem osób wykluczonych społecznie i niepełnosprawnych ma na celu przedstawienie praktycznych i prawnych aspektów związanych z otwarciem administracji publicznej wobec osób wykluczonych i niepełnosprawnych, w świetle nowych wyzwań technologicznych.

4 marca 2019 r. – sala 2 bud. D, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 22/26, Wrocław

Rozpoczęcie Konferencji i uroczyste otwarcie przez dziekana Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 14:00-14:15

Panel I: „Praktyczne aspekty informatyzacji administracji publicznej wobec osób wykluczonych społecznie i niepełnosprawnych” – 14.15-15.45

 1. dr Maciej Błażewski (Uniwersytet Wrocławski) – Wykluczenie społeczne, a wykluczenie cyfrowe
 2. Joanna Pardela (Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Wydział Informacji o Funduszach Europejskich UMWD) – Fundusze europejskie bez barier 
 3. Bartłomiej Skrzyński (Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych Gminy Wrocław) - Wrocław bez barier – interdyscyplinarnie i praktycznie (link do prezentacji w opisie)
 4. Paweł Parus (Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Osób Niepełnosprawnych) – Działania samorządu województwa dolnośląskiego w obszarze zwiększenia dostępności usług i przestrzeni biurowej (link do prezentacji w opisie)
 5. Sławomir Piechota (poseł na Sejm RP; Przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Petycji) – Elektroniczna administracja jako środek otwarcia państwa na osoby niepełnosprawne (link do streszczenia referatu w opisie)

Dyskusja: 15.45-16.00

Przerwa 16.00-16.15

Panel II: „Prawne aspekty informatyzacji administracji publicznej wobec osób wykluczonych społecznie i niepełnosprawnych” – 16.15-17.45

 1. dr Dominika Cendrowicz (Uniwersytet Wrocławski) – Informatyzacja administracji publicznej w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
 2. dr hab. Oleksandr Karpenko (Kierownik Katedry Polityki Informacyjnej i Technologii Cyfrowych Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy) Cyfrowe zarządzanie: zmiany dla każdego
 3. dr. Petro Shpyga (Narodowa Akademia Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy) – Narzędzia do nauczania kompetencji cyfrowych dla osób niepełnosprawnych
 4. dr Kateryna Gumenna (Narodowa Akademia Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy) - Dostęp do informacji publicznej osób niepełnosprawnych na Ukrainie
 5. mgr Yuliia Karpenko (Narodowa Akademia Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy) – Sztuczna inteligencja w administracji publicznej wobec osób niepełnosprawnych
 6. mgr Anton Osmak (Narodowa Akademia Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy) Geneza barier informacyjnych, a cyfrowym zarządzaniu

Dyskusja: 17.45-18.00

Zakończenie Konferencji – 18:00

Organizatorzy:

 • Pracownia Badań nad Elektroniczną Administracją
 • Koło Naukowe Prawa Publicznego „Imperium”

Więcej o tematyce elektronicznej administracji na profilu Facebook Pracowni Badań nad Elektroniczną Administracją