Informatyzacja administracji publicznej względem osób wykluczonych społecznie i niepełnosprawnych – Galeria Zdjęć

W dniu 4 marca 2019 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii odbyła się Międzynarodowa konferencja Informatyzacja administracji publicznej względem osób wykluczonych społecznie i niepełnosprawnych,

Konferencja miała na celu przedstawienie praktycznych i prawnych aspektów związanych z otwarciem administracji publicznej wobec osób wykluczonych i niepełnosprawnych, w świetle nowych wyzwań technologicznych. 

Więcej informacji o przebiegu konferencji dostępne jest pod linkiem: Harmonogram Konferencji

pI20

pI4

Sławomir Piechota (poseł na Sejm RP; Przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Petycji) – Elektroniczna administracja jako środek otwarcia państwa na osoby niepełnosprawne

 

pI14

Paweł Parus (Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Osób Niepełnosprawnych) – Działania samorządu województwa dolnośląskiego w obszarze zwiększenia dostępności usług i przestrzeni biurowej

 

pI10

Bartłomiej Skrzyński (Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych Gminy Wrocław) - Wrocław bez barier – interdyscyplinarnie i praktycznie

 

pI38

Joanna Pardela (Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Wydział Informacji o Funduszach Europejskich UMWD) – Fundusze europejskie bez barier

 

pI18

dr Maciej Błażewski (Uniwersytet Wrocławski) – Wykluczenie społeczne, a wykluczenie cyfrowe

 

pII6

dr Dominika Cendrowicz (Uniwersytet Wrocławski) – Informatyzacja administracji publicznej w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

 

pII2

dr hab. Oleksandr Karpenko (Kierownik Katedry Polityki Informacyjnej i Technologii Cyfrowych Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy) Cyfrowe zarządzanie: zmiany dla każde

 

pII4

dr. Petro Shpyga (Narodowa Akademia Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy) – Narzędzia do nauczania kompetencji cyfrowych dla osób niepełnosprawnych

 

pII13

dr Kateryna Gumenna (Narodowa Akademia Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy) - Dostęp do informacji publicznej osób niepełnosprawnych na Ukrainie

 

pII19

mgr Yuliia Karpenko (Narodowa Akademia Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy) – Sztuczna inteligencja w administracji publicznej wobec osób niepełnosprawnych

 

pII3

mgr Anton Osmak (Narodowa Akademia Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy) Geneza barier informacyjnych, a cyfrowym zarządzaniu