W artykule opisano system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), służący do wykonywania czynności kancelaryjnych m.in w jednostkach samorządu terytorialnego. Dzięki systemowi możliwa jest komputeryzacja i informatyzacja owych jednostek, dzięki którym dotychczasowe czynności, np. prowadzenie rejestrów i ewidencji spraw, wykonywane będą przy pomocy technologii informatycznych. W publikacji znajduję się również opis bezpośrednich doświadczeń związanych z implementacją systemu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Poza samym wprowadzeniem programu, wdrożenie to obejmowało również wiele innych elementów, takich jak zakup wymaganego sprzętu i przeszkolenie pracowników. Artykuł może być bazą doświadczeń dla pozostałych podmiotów, wyrażających chęć skorzystania z systemu EZD.

Publikacja Piotra Hica Rafała Nowakowskiego Elektroniczne zarządzanie dokumentacją jako przykład informatyzacji działalności administracji publicznej, ukazała się w czasopiśmie Prawo 2017, Nr 323,  w serii „Acta Universitatis Wratislaviensis”

        Aby otrzymać informację o innych publikacjach polub naszą stronę na Facebooku.