Opracowanie naukowe dr. Macieja Błażewskiego – Elektroniczna partycypacja społeczna na przykładzie Polski i Niemiec  – zawiera porównanie prawnych uwarunkowań wykorzystania środków komunikacji elektronicznych przy zapewnieniu partycypacji społecznej. Konsultacje z użyciem tych środków mogą być prowadzone przez administrację samorządową i administrację rządową. Stosowanie elektronicznej administracji ułatwia komunikację z obywatelami, zapewnienie transparentności przy wykonaniu zadań publicznych oraz umożliwia szerszą współpracę organów administracji publicznej z obywatelami przy tworzeniu prawa, jak również przy wykonywaniu zadań publicznych.

Zobacz opracowanie naukowe – Maciej Błażewski, Elektroniczna partycypacja społeczna na przykładzie Polski i Niemiec, (w:) K. Complaka, P. Gutierreza, J. Rosiak (red.), Współczesne polityczno-prawne systemy państw Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej, Wrocław 2017, str. 153-164 (w nazwie znajduje się link do artykuł)

        Aby otrzymać informację o innych publikacjach polub naszą stronę na Facebooku.