Elektroniczna administracja jako środek otwarcia państwa na osoby niepełnosprawne – referat posła na Sejm RP Sławomira Piechota

Referat Posła na Sejm Sławomira Piechoty, Przewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Petycji, opiera się na doświadczeniach parlamentarnych.

W referacie wykazano, że wciąż 1/3 emerytów i rencistów ZUS-owskich, czyli prawie 2,5 miliona osób, odbiera świadczenia w gotówce, a nie na rachunek bankowy. Nowoczesne technologie umożliwiają łatwy dostęp do tłumaczenia w języku migowym (za pośrednictwem łączy internetowych oraz tłumacza dostępnego w dowolnym miejscu). Referat przedstawiał także problemy w upowszechnianiu głosowania przez internet, związane zwłaszcza z zagrożeniami ingerencji „hakerskiej”, która może zniekształcić wynik wyborów). Mając przekonanie, jak pomocne mogą być nowoczesne elektroniczne narzędzia, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych w tym także dla wielu seniorów – konieczna jest umiejętność bezpiecznego i racjonalnego ich użycia.