dr Łukasz Prus

Dr Łukasz Prus jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo administracyjne UE, w tym procedury administracyjne przed organami UE oraz zagadnienia związane z ingerencją elektronicznej administracji w publiczne prawa podmiotowe, przede wszystkim w prawo do ochrony danych osobowych. Jest autorem publikacji z zakresu porównawczego i europejskiego prawa administracyjnego. Adwokat, świadczący pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i prawnych, w tym podmiotów krajowych oraz zagranicznych.