Przeszkody małżeńskie w ustawodawstwie dzielnicowym II RP – artykuł naukowy

Głównym celem niniejszego artykułu jest omówienie problematyki przeszkód małżeńskich w ustawodawstwach dzielnicowych, które obowiązywały w II Rzeczpospolitej. W chwili osiągnięcia przez Polskę niepodległości w 1918 r. na terenach odzyskanych obowiązywały wciąż kodyfikacje zaborcze. W odniesieniu ściśle do tematyki przeszkód małżeńskich: na Ziemiach Zabranych obowiązywał głównie tom X Zwodu Praw Cesarstwa[…]

Regulacje prawne umowy o pracę pracowników umysłowych w latach 1928–1939 – artykuł naukowy

Pracownicy umysłowi stanowili w okresie II Rzeczpospolitej na tyle znaczącą grupę pracowników, że ustawodawca zdecydował się wydać w 1928 r. osobne rozporządzenie, w którym uregulowana została umowa o pracę pracowników umysłowych. Postanowienia rozporządzenia nie utraciły swej mocy nawet po wejściu w życie kodeksu zobowiązań z 1934 r., w którym w[…]