W artykule przedstawiona została definicja dokumentu na tle prawa polskiego oraz w wybranych aktach prawa unijnego. Przeanalizowany został akt notarialny jako szczególna forma dokumentu urzędowego oraz zaprezentowana została funkcja notariusza jako osoby zaufania publicznego, gwarantującego bezpieczny obrót prawny.

Cytat ze streszczenia artykułu naukowego Katarzyny Rymanowskiej-Mrugały, Akt notarialny jako szczególna forma dokumentu urzędowego, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2016, Vol. 5, No 1 (w nazwie znajduje się link do artykuł)